Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Începând cu anul școlar, Școala Gimnazială „Sfântul Silvestru” este filială CCD București, oferind cadrelor didactice din municipiu și nu numai o varietate de programe de formare precum:

  • workshop-uri educaționale realizate în parteneriat cu Bucharest English Teachers’ Association, British Council și Asociația Națională a Profesorilor de Științe Socio-Umane;
  • cursuri de formare precum Project Citizen, realizat în parteneriat cu Institutul Intercultural din Timișoara;
  • conferințe și dezbateri.

Coordonator filiala CCD Școala Gimnazială „Sf. Silvestru” : prof. Doru Nicolae Grădinaru