Evaluarea Națională și Admitere Liceu

Evaluarea Națională Clasele II; IV; VI

Evaluare II, IV, IV – anul școlar 2019-2020

CALENDARUL de administrare a evaluării naționale la finalul clasei a II-a (EN II)

 • 11 mai 2020: Limba română & limba maternă (scris)
 • 12 mai 2020: Limba română & limba maternă (citit)
 • 13 mai 2020: Matematică
 • 14 mai 2020: Limba română pentru minorităţile naționale (scris & citit)
 • Modele de teste

 

CALENDARUL de administrare a evaluării naționale la finalul clasei a IV-a (EN IV)

 • 19 mai 2020: Limba română
 • 20 mai 2020: Matematică
 • 21 mai 2020: Limba maternă
 • Modele de teste

CALENDARUL de administrare a evaluării naționale la finalul clasei a VI-a (EN VI)

 • 27 mai 2020: Limba și comunicare
 • 28 mai 2020: Matematică și Științe ale Naturii
 • Modele de teste

Ordinul de ministru care aprobă aceste calendare este disponibil atașat.

4461

4946

calendar EN II – IV – VI

Ordin + Anexa 1_Metodologie_EN

Simulare Evaluare Națională Clasa a VIII-a


23 martie 2020 Limba şi literatura română – probă scrisă

24 martie 2020 Matematică – probă scrisă

25 martie 2020 Limba şi literatura maternă – probă scrisă

3 aprilie 2020 Comunicarea rezultatelor la simulare Evaluare Națională 2020

Evaluarea Națională Clasa a VIII-a

Ministerul Educației Naționale a aprobat calendarul, respectiv metodologia de organizare și desfășurare a Evaluării Naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a (EN VIII) în anul şcolar 2019-2020. Ordinul de ministru aferent (4.916/2019) a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 712/29 august 2019 și în secțiunea dedicată pe edu.ro.

Principalul element de noutate îl reprezintă intervenția asupra modalității de soluționare a contestațiilor cu scopul de a optimiza procesul de evaluare. Mai exact, „în cadrul etapei de soluționare a contestațiilor, după încheierea evaluării lucrărilor, notele acordate după reevaluare sunt comparate cu cele acordate în etapa de evaluarea inițială. În situația în care se constată o diferență de notare mai mare de 1 punct, în plus sau în minus, între nota de la evaluarea inițială și cea de la contestații, președintele comisiei de contestații numește o a treia comisie formată din alți doi profesori cu experiență, alții decât cei care au evaluat inițial lucrările în centrul de contestații.”

Precizăm că anterior intrării în vigoare a noii metodologii era luată în considerare o diferență de 1,5 puncte.

De asemenea, este inclusă în mod explicit în metodologie precizarea că Regulamentul (UE) 2016/679 – Regulamentul general privind protecţia datelor (GDPR) se aplică în mod corespunzător.

Calendarul simulării EN VIII

 • 23 martie 2020 Limba și literatura română – Probă scrisă
 • 24 martie 2020 Matematică – Probă scrisă
 • 25 martie 2020 Limba și literatura maternă – Probă scrisă
 • 3 aprilie 2020 Comunicarea rezultatelor

Ordin de ministru cu privire la simulări: OMEC_nr.3066-20_01_2020

Referitor la calendarul EN VIII, a fost stabilită următoarea formulă de desfășurare a probelor scrise:

 • 15 iunie 2020: Limba şi literatura română
 • 17 iunie 2020: Matematică
 • 18 iunie 2020: Limba şi literatura maternă (pentru elevii care au studiat această disciplină).

Afişarea primelor rezultate este prevăzută pentru data de 22 iunie (până la ora 12:00), procedură urmată de înregistrarea contestațiilor, în intervalul orar 14:00 – 20:00. Examenul se va încheia în data de 27 iunie, cu afișarea rezultatelor finale.

Precizăm că înscrierea absolvenților clasei a VIII-a în vederea participării la Evaluarea Naţională se face în perioada 2 – 5 iunie 2020. Conform ordinului de ministru privind structura anului școlar 2019 – 2020, cursurile pentru clasa a VIII-a se vor încheia vineri, 5 iunie 2020.

Media generală obținută de candidații care susțin Evaluarea Naţională intră în componența mediei de admitere în învățământul liceal de stat, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu. Metodologia și calendarul admiterii se aprobă prin ordin separat.

03_Anexa_2_metodologie_evaluare_nationala_2011

04_ANEXA_2_Programa_Evaluarea_Nationala_2015_Limba si literatura romana

05_Anexa_3_Programa_Evaluarea_Nationala _2015_ Matematica

06_Programa_EN_slovaca_2014_rom_Monitor

07_Programa EN_slovaca_ 2014_slo_Monitor

calendar EN VIII 2018 Anexa ordin 4793_2017

calendar EN VIII 2018-2019

OMEN 4.164_2018 + anexa_II_ENVIII

OMEN 4594_17_08_2017_0

OMEN 4793

OMEN nr.4594 din 17.08.2017_ Examene Nationale

OMEN_Evaluare Nationala 2019

ORDIN 5.071 EN VIII 2017

ordin 4916_2019 EN VIII 2019-2020

Procedură cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe care susțin examenele naționale – Evaluare Naționala și Bacalaureat – 2018

Admiterea în liceu și în învățâmântul profesional

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020 se desfășoară potrivit cadrului normativ aprobat de Ministerul Educației: ordinul de ministru nr. 4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 – 2021

Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012 a fost aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010.

Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2020-2021 în liceele vocaționale se desfășoară în conformitate cu metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaţionale, prevăzută în anexa nr. 3 la ordinul ministrului educației naționale nr. 4.432/2014, cu modificările ulterioare.

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul profesional de stat pentru anul şcolar 2020-2021 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naționale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.068/2016.

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul profesional dual pentru anul şcolar 2020-2021 se desfășoară în conformitate cu metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naționale nr. 3.556/2017.

Candidaţii care promovează, pe parcursul învățământului gimnazial, examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine pot solicita recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.

Anexa la Ordin 3794_modificare Calendar admitere liceu 2017_2018

MO_OMEN 3793_02_Ordin_si_calendar_admitere_invatamant_profesional_modificat_2017

MO_OMEN 3792_02_Ordin_si_Calendar_admitere_dual_modificat_2017

OMEN 3132 din 2019

OMEN nr. 4948 din 27.08.2019_admitere_liceu_an scolar_2020-2021

OMENCS 5077_31 aug 2016_admitere in inv liceal

ORDIN Nr. 4829 din 30 august 2018 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019 – 2020_0

ORDIN 3794_ modificare calendar admitere liceu_2017_2018

Ordinul MEN nr. 4794_31 aug 2017_admitere in inv liceal 2018-2019

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close