Școala bucureșteană dezbate

„Școala Bucureșteană Dezbate-Alege!” este un demers inițiat de PROEDUS, sub egida Parteneriatului Civic pentru Educație – CIVITAS.  Scopul acestui demers este reprezentat de realizarea unui Studiu diagnostic  în instituțiile de învățământ din București  privind situația sectorului educațional.

Obiectivele majore ale acestui demers sunt următoarele:

  • identificarea disfuncționalităților la nivelul instituțiilor și organizațiilor responsabile în domeniul educației la nivelul Municipiului București și a posibilelor soluții care pot conduce la armonizarea mecanismelor instituționale pentru a facilita atingerea unor rezultate durabile, sustenabile în sfera dezvoltării elevilor și tinerilor;
  • identificarea mecanismelor funcționale ce pot eficientiza cooperarea și activitatea inter-instituțională și inter-profesională pentru optimizarea sistemului educațional, considerând contextele formal și nonformal, cu acțiune complementară;
  • analiza competențelor instituționale și a rolurilor diferiților actori din sistem pentru a compatibiliza și fluidiza activitatea colectivă, colaborativă, cu efect în generarea de impact pe termen lung în rândul beneficiarilor, la nivel de comunitate și la nivel social.

Studiul vizează trei tipuri de subiecți: elevi (doar pentru ciclul liceal, părinți și elevi). În egală măsură, studiul vizează toate ciclurile și filierele din sistemul educațional: preșcolar, primar, gimnaziu, liceu, teoretic și VET.

În perioada martie-aprilie 2018, Școala Gimnazială Sfântul Silvestru a desfășurat mai multe dezbateri la care au fost invitați profesori, părinți ai elevilor, dar și reprezentanți ai sindicatelor, în cadrul Programului Școala Bucureșteană Dezbate. Printre subiectele dezbătute s-au regăsit și predarea – învățarea: modalități de proiectare și metode; educația pentru o viață sănătoasă (sport, nutritie, sanatate, prevenirea si combaterea violentei in scoli); rolul administrației locale prin instituțiile specializate în sfera educației, activitățile extrașcolare și nonformale; relația nonformal – formal; valorificarea experiențelor informale în scop educațional; recunoaștere, certificare și echivalare. Dezbaterile au fost moderate de directorul unității, doamna profesoară Liana Grama și de domnul profesor de istorie Doru Nicolae Grădinaru, coordonator de programe educative.

IMG_4217IMG_4372

Locație Strada Oltarului, nr.11, Sector 2, București Telefon 021.210.20.45 Email scoalasilvestru@yahoo.com Ore program unitate: 08:00-19:00; program cu publicul secretariat: 11:00-13:00.
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close